Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Onze school
Groepen
Nieuws
Ons team
Kinderopvang

Nieuwsarchief

Aanmelden

Kennis maken met onze school

Instituut Schreuder is een reguliere basisschool in het culturele centrum van Amsterdam. We zijn trots op onze kleinschaligheid (9 groepen), de betrokken leerkrachten en ouders, ons onderwijsaanbod en onze uitstroom (boven het landelijke gemiddelde). De leerlingpopulatie van Instituut Schreuder weerspiegelt de diversiteit van de Amsterdamse bevolking. Onze christelijke identiteit dragen wij uit door aandacht te schenken aan de westerse normen en waarden die wij vertaald hebben in onze schoolregels.     

Indien u meer informatie wilt hebben over de school, kunt u telefonisch contact opnemen voor een afspraak met de directeur. Tijdens het gesprek vertelt de directeur u over het onderwijsaanbod en de manier van werken op onze school. Uiteraard lopen we ook even door de school om de sfeer in de klassen te proeven en kennis te maken met de wijze waarop we de kinderen benaderen. We proberen de afspraak dan ook altijd onder schooltijd te laten plaatsvinden zodat u de school ‘in bedrijf’ ziet.

Wanneer u met onze school wilt kennismaken, kunt u contact opnemen via: administratie@instituutschreuder.nl  of   tel. 020- 6795827 (ma. t/m do.)

Na inschrijving op Instituut Schreuder wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek om meer specifieke informatie te verstrekken en vragen wij u ook om informatie zodat wij uw zoon/dochter zo goed mogelijk kunnen plaatsen. Een maand voor de start wordt u door de groepsleerkracht van uw zoon/dochter uitgenodigd om een wen-afspraak te maken en kennis te maken.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Wat moet u doen?
Als basisschool Instituut Schreuder uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.
● Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
● Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
● Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen zijn.
● Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
● Ook voor een kind dat naar de bijbehorende kinderopvang/voorschool gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
● Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
● Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op onze IKC;
3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier:
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
● kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2013 1 november 2016
● kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2013 2 maart 2017
● kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2014 1 juni 2017
● kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014 2 november 2017

Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

 

Wij zien uw aanmelding met plezier tegemoet!

aanmeldformulier-schooljaar-2017-2018

 

Contact

schreuder

Instituut Schreuder
Van de Veldestraat 10
1071 CW Amsterdam
Tel.: 020 - 679 58 27
Stuur een mail

facebookTwitter