Kinderopvang
Onze school
Groepen
Nieuws
Ons team
Kinderopvang

Nieuwsarchief

BSO

BSO Instituut Schreuder biedt vóór-, en náschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar die basisschool van Integraal kindcentrum Instituut Schreuder bezoeken.

De opvang wordt uitgevoerd door de Stichting Kinderdagverblijf Schreuder, die verbonden is aan Integraal kindcentrum Instituut Schreuder.
De BSO is in het schoolgebouw van de basisschool gehuisvest zodat kinderen niet naar een andere locatie hoeven. Oudere kinderen kunnen zelfstandig naar de ruimte voor buitenschoolse opvang. Jongere kinderen (kleuters en groep 3) worden door een leidster van de buitenschoolse opvang bij hun klaslokaal opgehaald.

Activiteiten

Na schooltijd worden er via de BSO diverse activiteiten (tegen betaling) georganiseerd. Zo orginiseert de BSO op dit moment op maandag en vrijdag zwemles, op dinsdag Engelse les, op woensdag Lego Challenge, drama en dansles en op vrijdag schaakles.

Groepsindeling

BSO Schreuder heeft twee verticale groepen. Gemiddeld zijn er per dag 40 kinderen aanwezig. Opvang geschiedt in twee groepen in speciaal voor dit doel ingerichte ruimten in de basisschool.
“Regenboog”; De kinderen van deze NSO groep, maximaal 20 per dag, worden opgevangen in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte op de eerste verdieping.
Bij de verdeling van kinderen in de NSO groepen wordt, naast leeftijd en schoolgroep waar kinderen in zitten, ook gekeken naar de emotionele ontwikkeling van het kind, de aanwezigheid van broertjes en/of zusjes en naar de specifieke behoeften van een kind.

kdv

“De Dol-fijn”; De kinderen van deze NSO groep, maximaal 20 per dag, worden opgevangen in het speellokaal op de derde verdieping.

Buiten spelen
Wij spelen elke dag buiten. Dat kan op het plein voor de school, dat tijdens de naschoolse opvang voor “onze” kinderen wordt afgezet of op het Museumplein. Daarnaast maken maken de NSO groepen gebruik van de grote gymzaal van school (die na schooltijd ter beschikking staat van de naschoolse opvang) voor sport-, en spelactiviteiten.

Hoeveel kinderen per leidster?
Bij 20 kinderen zijn minimaal 2 gediplomeerde leidsters aanwezig, eventueel ondersteund door een niet gediplomeerde leidster / volwassene.  In alle gevallen zijn zij in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en door ons geselecteerd en aan ons verbonden. (géén invalkrachten)
Zodra er meer dan één kind aanwezig is in de buitenschoolse opvang zijn er minimaal 2 leidsters aanwezig. Dit om in geval van calamiteiten adequaat te kunnen reageren. Bij aanwezigheid van 10 of minder kinderen in de buitenschoolse opvang mogen deze kinderen onder leiding staan van 1 leidster. In het gebouw zijn dan altijd gediplomeerde leidsters van KDVS aanwezig die, in geval van calamiteiten, binnen 2 minuten ter plaatse kunnen zijn en ondersteuning kunnen bieden. De leidsters kunnen met elkaar communiceren door intern te telefoneren.
De niet-gediplomeerde leidster is een stagiaire die de opleiding spw3/spw4 volgt. Deze niet-gediplomeerde leidster heeft nooit de eindverantwoordelijkheid voor de kinderen en wordt ingezet volgens opleidingsnormen.

Wilt u ook nog weten hoe wij uw kind kwalitatief opvangen volgens de normen van de inspectie kinderopvang?  Dan kunt u onder de tab “documenten” het rapport van de inspecteur  kinderopvang inzien. Het rapport ligt ook, ter inzage, op het  kantoor van het kinderdagverblijf.

Openingstijden

Buitenschoolse opvang Instituut Schreuder is 50 weken per jaar geopend.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

8.00 – 8.45 uur (VSO)                                           14.45 – 18.00 uur (NSO)
Woensdag:

8.00 – 8.45 uur (VSO)                                           13.00 – 18.00 uur  (NSO)
BSO Instituut Schreuder is geopend tijdens schoolvakanties en studiedagen van de basisschool,
(behalve 2 weken rond Kerstmis en Oud en Nieuw).

Het aantal uren dat u tijdens vakanties afneemt is 10, van 8.00 uur tot 18.00 uur.
U geeft bij inschrijving aan of u vakantie opvang wilt afnemen of niet.
Als u géén vakantie opvang wilt afnemen betaalt u 42 weken op jaarbasis gedeeld door 12 factuurmaanden.
Wilt u wel vakantieopvang afnemen dan betaalt u 50 weken op jaarbasis gedeeld door 12 factuurmaanden.
Incidentele opvang BSO tijdens schoolvakanties is mogelijk in overleg tegen een tarief van €90,-  per dag.


Contact

schreuder

Instituut Schreuder
Van de Veldestraat 10
1071 CW Amsterdam
Tel.: 020 - 679 58 27
Stuur een mail

facebookTwitter