Kinderopvang
Onze school
Groepen
Nieuws
Ons team
Kinderopvang

Nieuwsarchief

Informatie

Informatie

Algemene Informatie
Stichting Kinderdagverblijf Schreuder

Van de Veldestraat 10
1071 CW Amsterdam
KDV Telefoon 020 679 20 60
BSO Telefoon 0625228255

Website: https://www.instituutschreuder.nl/kinderopvang
E- mail :  kdvschreuderschool@gmail.com

Bestuur 

Mevrouw Hedy Kloosterman (voorzitter)
Mevrouw  Mariena de Jager
Leidinggevende

Mevrouw G. (Gertrude) O’Byrne
Beleidsmedewerker

Mevrouw J. (Jolanda) Rademaker


VVE-coördinator & Oudercontactfunctionaris

Mevrouw Jolanda Rademaker
Vertrouwenspersoon 

Mevrouw M. de Wit

marijke.c.de.wit@planet.nl

Pedagogische leiding     

Mevrouw G. (Gertrude) O’Byrne (Leidinggevende)
Mevrouw J.  (Jolanda) Rademaker(Pedagoog)
Mevrouw A. (Agnes) Lokkers
Mevrouw R. (Rika) Spa
de heer W.J.(Willem Jan) de Boer (Sportleider NSO)
Mevrouw C. (Celita) Young
Mevrouw R. (Rachel) Salovicz

Landelijke registratienummers  (voor aanvraag tegemoetkoming kinderopvang belastingdienst) 

KDV 224 832 499
BSO 111 862 164

Openingstijden

KDV
Kinderdagverblijf Schreuder is 50 weken per jaar, geopend van 8.00 uur tot 18.00 uur (behalve 2 weken rond Kerstmis en Oud en Nieuw).
Om zoveel mogelijk in te spelen op de vraag van ouders met schoolgaande kinderen werken wij met verschillende tijdblokken. Per tijdblok zijn maximaal 13 kinderen aanwezig.

Door te werken met “tijdblokken” is opvang van 8.25 uur(VVE kinderen) tot 14,45 uur (basisschooltijden) mogelijk, maar u kunt uw kind natuurlijk ook van 8.00 uur tot 18.00 uur aan onze zorg toevertrouwen.

Tijdblokken die u kunt “inkopen” voor uw kind

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.25 uur tot 14.45 uur VVE kinderen
8.00 of 8.45 uur tot 18.00 uur

Woensdag:

8.25 uur tot 12.45 uur (deze tijdblok is niet beschikbaar voor ouders die aanspraak willen maken op een tegemoetkoming in de kosten van de Voorschool via de Gemeente Amsterdam. Voorschool kinderen zijn verplicht om minimaal 5:20 uur per dag af te nemen.

8.00 of 08.45 uur tot 18.00 uur
Tijdens vakanties kunt u tijdblokken afnemen op de ‘vaste’ dagen van opvang voor uw kind.
U geeft bij inschrijving aan of u vakantie opvang wilt afnemen of niet.
Als u geen vakantie opvang wilt afnemen betaalt u 42 weken op jaarbasis voor reguliere opvang verdeeld over 12 factuurmaanden.

Wilt u wel vakantieopvang afnemen dan betaalt u 50 weken op jaarbasis inclusief vakantieopvang verdeeld over 12 factuurmaanden .
Incidentele opvang of extra opvang tijdens vakanties kan alleen in overleg met de leidinggevende van KDV Schreuder tegen een tarief €100 per dag (lange dag) of €60.00 (korte dag).

Tarieven peutergroep Schreuder 2019

Uurprijs                            €8.20

Dagprijs (lang)                 €82.00

Dagprijs (korte)                €49.20

Los opvang in de vakantie €102 per dag.

 

Maximale uurprijs vergoed door de Belastingdienst € 8.17

Bij de uurprijs zit eten, drinken en eventuele luiers inbegrepen.

1e kind Per maand zonder vakantieopvang

(12 factuurmaanden)

Per maand met vakantieopvang

(12 factuurmaanden)

Per jaar zonder vakantieopvang Per jaar met vakantieopvang
Woensdag dagdeel kort (08.25-12.45) €114.80 N.V.T. €1.377.60 N.V.T.
1 dagdeel (08.25-14.45) €172.20 €205.00 €2.066.40 €2460.00
2 dagdelen

(08.25-14.45)

€344.40 €410.00 €4.132.80 €4920.00
3 dagdelen (08.25-14.45) €516.60 €615.00 €6.199.20 €7.380.00
4 dagdelen

(08.25-14.45)

€688.80 €820.00 €8.265.60 €9.840.00
5 dagdelen (08.25-14.45) €861.00 €1.025.00 €10.332.00 €12.300.00
1 dag (08.00-18.00) €287.00 €341.69 €3444.00 €4.100.80
2 dagen (08.00-18.00) €574.00 €656.38 €6.888.00 €8.200.56
3 dagen (08.00-18.00) €861.00 €971.07 €10.322.00 €12.301.60
4 dagen (08.00-18.00) €1148.00 €1.366.60 €13.776.00 €16.402.60
5 dagen (08.00-18.00) €1435.00 €1.708.45 €17.220.00 €20.502.96

Dagdeel van 08.45-12.45 geldt alleen op woensdagen.

Extra dagen afnemen is mogelijk zolang de groep niet vol is.

Het uurtarief voor incidentele vakantieopvang bedraagt € 9,60 waarbij alleen een heel dagdeel afgenomen kan worden en afname alleen kan plaatsvinden als daar ruimte voor is.

BSO Schreuder 2019

Uurprijs €7.60

 Maximale uurprijs vergoed door de Belastingdienst €7.02

1e kind Per maand zonder vakantieopvang

(12 factuurmaanden)

Per maand met vakantieopvang

(12 factuurmaanden)

Per jaar zonder vakantieopvang Per jaar met vakantieopvang
VSO (08.00-08.45) €20.51 N.V.T. €246.12 N.V.T.
Dagdeel (12.45-18.00) €143.29 €195.32 €1719.48 €2343.84
1 dagdeel (14.45-18.00) €88.69 €140.72 €1064.28 €1688.64
2 dagdelen (14.45-18.00) €177.38 €281.44 €2128.56 €3290.0
3 dagdelen (14.45-18.00) €266.07 €422.16 €3192.84 €4935.60
4 dagdelen (14.45-18.00) €354.76 €562.88 €4257.12 €6754.56
  • Facturering: Het uurtarief voor incidentele vakantieopvang bedraagt € 9.60 waarbij alleen een heel dagdeel afgenomen kan worden en afname alleen kan plaatsvinden als daar ruimte voor is.
  • Extra dagen afnemen is mogelijk zolang de groep niet vol is.

Uw maandelijkse factuur komt door de volgende berekening tot stand:
Het aantal opvanguren per week dat u afneemt (per tijdblok) x € 7.60 per uur x het aantal opvangweken (42 of 50) dat u afneemt : 12 factuurmaanden.

Maximale uurprijs vergoed bij de belastingdienst is €6.89


Contact

schreuder

Instituut Schreuder
Van de Veldestraat 10
1071 CW Amsterdam
Tel.: 020 - 679 58 27
Stuur een mail

facebookTwitter