Kinderopvang
Onze school
Groepen
Nieuws
Ons team
Kinderopvang

Nieuwsarchief

Kinderdagverblijf

Binnen de basisschool beschikt het kinderdagverblijf over een geheel eigen afdeling op de begane grond die met het oog op kinderopvang gebouwd is en passend is ingericht voor kinderen van 18 maanden tot 4 jaar. Er kunnen maximaal 13 kinderen per dag aanwezig zijn. Om kinderen vertrouwd te maken met de leidsters en de andere kinderen, geven wij er de voorkeur aan dat uw kind minimaal 2 dagdelen per week het kinderdagverblijf bezoekt.

Wat vinden wij belangrijk?
Wij streven naar vaste en stabiele groepen.
Uitgangspunt van Kinderdagverblijf Schreuder is dat kinderen het naar hun zin hebben en zich vertrouwd voelen zodat zij zich ongedwongen kunnen ontwikkelen. Kinderen moeten zich veilig voelen en plezier hebben!
Voor uw kind willen wij een veilige basis zijn waar het zich kan ontspannen en zichzelf kan zijn.
In Kinderdagverblijf Schreuder wordt gewerkt met een dagprogramma om kinderen regelmaat en houvast te bieden. Er wordt elke dag buiten gespeeld. Daarnaast maken wij gebruik van andere ruimtes in het schoolgebouw; de grote gymzaal voor sport -, spel-, VVE- en dansactiviteiten.
Voor het buiten zijn gebruiken wij, naast het plein dat voor “onze” kinderen wordt afgezet, het Vondelpark en het Museumplein in de directe omgeving.

Hoe gaan wij om met uw kind?
De leidsters van Kinderdagverblijf Schreuder zijn verantwoordelijk voor de sfeer in het kinderdagverblijf. Zij bieden structuur en veiligheid.
Wij benaderen kinderen vanuit een positieve grondhouding. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met de consequenties van het deel van een groep zijn. Hierdoor leren zij zich aanpassen aan anderen, te delen, te respecteren, te accepteren en te incasseren. Voor meer informatie over de wijze van benadering van uw kind verwijzen we naar het document Pedagogisch beleid onder ”documenten”.

Hoeveel kinderen per leidster?

Per 7 kinderen is één gediplomeerde leidster aanwezig.  De eventueel derde aanwezige leidster is een leidster in opleiding, spw3/ spw4, die in het kader van zijn/haar opleiding stage loopt.
Zodra er meer dan één kind aanwezig is in het kinderdagverblijf zijn er minimaal 2 leidsters in het gebouw aanwezig. Dit om in geval van calamiteiten adequaat te kunnen reageren.
Bij aanwezigheid van 7 of minder kinderen in het kinderdagverblijf mogen deze kinderen onder leiding staan van 1 leidster mits er andere gekwalificeerde leidsters in het gebouw of de directe omgeving aanwezig zijn. Vertaald naar onze situatie zijn er in het gebouw altijd gediplomeerde leidsters aanwezig die in geval van calamiteiten binnen 2 minuten ter plaatse kunnen zijn en ondersteuning kunnen bieden.
Deze leidsters voeren op dat moment in hetzelfde gebouw de buitenschoolse opvang uit voor de basisschool en kunnen door middel van telefonie met elkaar communiceren.

Voorrangsplaatsing bij de basisschool van Integraal kindcentrum Schreuder

Alle kinderen die langer dan acht maanden deelnemen aan het kinderdagverblijf (KDV Schreuder) van Intregaal Kind Centrum Schreuder krijgen gegarandeerd een plek op Instituut Schreuder.

Broertjes of zusjes van basisschool kinderen, krijgen voorrang op een plek in het kinderdagverblijf.

 


Contact

schreuder

Instituut Schreuder
Van de Veldestraat 10
1071 CW Amsterdam
Tel.: 020 - 679 58 27
Stuur een mail

facebookTwitter