Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Onze school
Groepen
Nieuws
Ons team
Kinderopvang

Nieuwsarchief

Ouderbijdrage

Dankzij de ouderbijdrage kunnen een groot aantal voorzieningen bekostigd worden, die de overheid niet vergoedt. Het betreffen voorzieningen, die nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs, die het Instituut Schreuder nastreeft, te waarborgen. Vooropgesteld zij dat de ouderbijdrage niet verplicht is en dat de toelating tot de school niet afhankelijk wordt gesteld van de financiële bijdrage van de ouders.

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de ouderbijdrage € 150,- per kind. Door de administratie van de school zult u verzocht worden toestemming te geven voor de automatische incasso van de ouderbijdrage.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Instituut Schreuder stellen de leden de ouderbijdrage vast. Zonder deze bijdrage kan het Instituut Schreuder een aantal zaken, die nu in de school goed geregeld zijn, helemaal niet meer of minder goed organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra leermiddelen en extra gymnastiek, allerlei extra activiteiten zoals o.a. het bezoek aan Artis, het eindfeest, het sinterklaasfeest, de Kerstviering in de Westerkerk, excursies, schoolreisjes, maar ook het eindfeest en natuurlijk niet te vergeten de inzet van ICT in de school.

Indien u geen toestemming geeft, ontvangt u jaarlijks een nota met het verzoek dit bedrag over te maken op het rekeningnummer NL16 ABNA 0433 7354 81 t.n.v. Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Instituut Schreuder. Indien de ouders besluiten om geen ouderbijdrage te voldoen zal de leerling worden uitgesloten van deelname aan voormelde extra activiteiten. Ouders kunnen vanzelfsprekend in aanmerking komen voor een korting op of nihilstelling van de ouderbijdrage, indien het (gezins-)inkomen minimaal is. U kunt in dat geval in overleg treden met de directeur van de school.


Contact

schreuder

Instituut Schreuder
Van de Veldestraat 10
1071 CW Amsterdam
Tel.: 020 - 679 58 27
Stuur een mail

facebookTwitter