Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Onze school
Groepen
Nieuws
Ons team
Kinderopvang

Nieuwsarchief

Welkom bij onze gezellige basisschool

in Amsterdam Oud-Zuid!

Basisschool Schreuder is gelegen aan een zijstraat van het Museumplein. De school ademt in alles cultuur uit en kenmerkt zich door: 

  • Kleinschaligheid (200 leerlingen) 
  • Voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs vanaf groep 4 (unIQ-groepen)
  • Deeltijd hoogbegaafdheidsonderwijs vanaf groep 5 
  • Vreedzame sfeer 
  • Nauwe samenwerking met Rijks- en Stedelijk museum
  • Diversiteit aan culturenAmsterdam in het klein
  • Behorend tot de oecumenische Stichting AMOS staan wij open voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun achtergrond, religie of levensovertuiging
  • Naschoolse opvang in het schoolgebouw (verzorgd door KDV Kleintje Zuid) 

Het team werkt met hart en bevlogenheid aan de brede ontwikkeling van de kinderen op basisschool Schreuder. De focus wordt gelegd op de basisvaardigheden zoals taal, lezen en rekenen. Daarnaast worden de sociaal-emotionele vaardigheden verder ontwikkeld door de inzet van de Vreedzame School 2.0 en de creatieve ontwikkeling gestimuleerd door groepsoverstijgende creamiddagen en het Schreudertheater.  

Engelse les hoort bij het wekelijks curriculum van elke groep en Spaanse les vanaf groep 6 voor kinderen die de Engelse taal uitstekend beheersen. 

Basisschool Schreuder organiseert diverse naschoolse activiteiten voor de leerlingen, zoals schoolschaken en Mad Science. 

 1285842_91895516

Informatiebijeenkomst 

Bent u geïnteresseerd?  Meldt u zich aan voor één van de informatiebijeenkomsten op onze schoolDe data van de informatiebijeenkomsten zijn: 

  • Vrijdag 25 september 2020: start 9.00-10.00 uur 
  • Dinsdag 27 oktober 2020: start 9.00-10.00 uur 

Vanwege de corona-maatregelen is het noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt. Dit doet u via de volgende link: 

aanmeldformulier 

Mochten deze data niet uitkomen, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen voor een afspraak: tel. 020-6795827.