Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Onze school
Groepen
Nieuws
Ons team
Kinderopvang

Nieuwsarchief

Welkom bij onze basisschool

in Amsterdam Oud-Zuid!

Welkom op de website van Instituut Schreuder: een kleinschalige basisschool gelegen in Amsterdam Oud-Zuid, waarbij de leerkracht meer aandacht voor het individuele kind heeft door het geringe aantal leerlingen per groep (gem. 25).

Instituut Schreuder is gelegen aan een zijstraat van het Museumplein. De school ademt in alles cultuur uit: niet alleen door de ligging, maar ook door de rijke variatie aan culturen in de school.

Onze missie is dat we elk kind tot volle ontplooiing willen laten komen. Dit doen we door de leerstof op verschillende niveaus aan te bieden, gebruik te maken van weektaken, maar ook door de sociaal emotionele ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling aan bod te laten komen. Onze kinderen ontwikkelen zich na acht jaar basisonderwijs tot kritisch denkende en actieve wereldburgers, mede door de inzet van Engelse les in alle groepen.

1285842_91895516

Op Instituut Schreuder komt er wekelijks een groepje leerlingen bijeen in de Socratesgroep. In die groep komen we tegemoet  aan de specifieke behoeften van (meer) begaafde kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, zowel op intellectueel als op sociaal- emotioneel en creatief gebied. We maken gebruik van de onderzoekcirkel en houden filosofische gesprekken. Daarnaast besteden we ook aandacht aan robotica en internationalisering.

Naast Engels bieden wij in de bovenbouw ook Spaanse les aan voor de kinderen die Engels al uitstekend beheersen.

Onze christelijke signatuur is zichtbaar in de normen en waarden die we als ouders en team willen uitdragen en die we de kinderen bijbrengen. De basisschool heeft als eerste in Amsterdam het keurmerk Ouderbetrokkenheid ontvangen. Educatief partnerschap is essentieel om het beste uit elk kind te halen.

Voor het oriënteren op onze basisschool organiseren wij een aantal informatiebijeenkomsten. Tijdens een informatiebijeenkomst krijgt u gerichte informatie, kunt u vragen stellen en wordt u rondgeleid door de school.

De eerstvolgende data voor de informatiebijeenkomst zijn (van 9.00 uur tot 10.00 uur):

vrijdag 7 februari 2020

dinsdag 25 februari 2020

vrijdag 15 mei 2020
maandag 18 mei 2020
vrijdag 25 september 2020
dinsdag 27 oktober 2020

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan femmie.vanbrenk@amosonderwijs.nl


Contact

schreuder

Instituut Schreuder
Van de Veldestraat 10
1071 CW Amsterdam
Tel.: 020 - 679 58 27
Stuur een mail

facebookTwitter